Besøke studiesamlingen?

Studiesamlingen er tenkt tilgjengelig for alle som måtte ha lyst til å se den!

Etter hvert utvikles også en ren digital versjon! Så langt har den kommet nå: (juli 2017)

http://gvammen.net/samlingen/front.htm

Enten det er ren nysgjerrighet hos den «uvitende», – eller det er en forskers behov for å studere nærmere noen av de unike objektene som inngår i samlingen, og alle «i mellom», så er du selvsagt hjertelig velkommen!

Men; vi ber om at det gjøres avtaler om besøk, slik at besøket kan optimaliseres så godt som mulig!

open