Some very small meteorites from the Chelyabinsk fall.

The fall was in wintertime. Snow all over, and cold. So collecting even the smallest «black spots» in the white snow was rather easy. A lot of people did, when they understood what had happened and the possible money involved!

I got lucky, and my contact there send me some real pieces!

luping

Tonight I did some photos, most to show that even the smallest meteorites tell the same story about the ablation in the atmosphere!

luping2

One can see the typical crust on a chondrite, and the chondritic interiour:

chelysmalltoprint

and on one of the small stones, flowmarks where very easy to spot! Even on a hardly 8 mm. stone!

chelyflow

sign1

Men så var det altså ikke slik.

 

https://www.nature.com/articles/s41467-018-05501-0

Jeg tror en skal dvele – ikke bare litt, men lenge og vel, ved dette som har skjedd nå: denne publikasjonen forteller mye. Om denne spesielle meteoritten, selvsagt, om deler av forståelsesbildet i meteoritikken, men også i forhold til dette evige temaet: Det uprofesjonelle i det kategoriske.

Det har på en måte alltid vært en slags gyldig tese, dette at en finner ikke denne typen kvartslike mineraler i en meteoritt; er det kvartslike mineraler, så er det ingen meteoritt,  – har vært forfektet av så mange så ofte….

Men så var det altså ikke slik.

Akkurat som meteoritter IKKE er steiner fra vulkaner på jorda, som er kastet ut i Universet ved utbrudd, gått i bane rundt solen, før de igjen lander på jorda; nå som meteoritter. Dette var gyldig kunnskap så sent som år 1900…..

Men så var det altså ikke slik.

Nei, det er viktig at de som skal forventes å bli tatt på alvor i dette fagområdet, er trygge på, og formidler kun ett kriteriesyn: dersom det ikke kan påvises at «funnet» er en kjent jordisk bergart, så er det enten en til nå ukjent jordisk bergart, eller så er det en meteoritt. DET er den eneste mulige, faglige anstendige holdningen.

Å si – eller skrive på en nett-gruppe: «Denne steinen ser ikke slik ut som meteoritter skal, så det er nok en jordisk stein», er ikke bare tøv, men direkte skadelig! Viktige funn kan gå tapt ved slik slendrian fra folk som andre folk tror har greie på slikt. Det har de da tydeligvis ikke, uansett hvilken stilling de har eller hvilken butikk de driver.

Det er bare ved å sammenligne med kjent jordisk geologi enn kan etablere en «kandidat» status ved et funn, men; det er også bare ved kompliserte labb-undersøkelser at en kan si noe sikkert! BARE det! Slike labb har utstyr som er så kostbart at de som uttaler seg skråsikkert på nettgrupper, DE har ikke tilgang til slikt utstyr. Derfor bør de holde munn, og begynne med frimerkesamling i stedet…..

Så altså handler det om å bygge kunnskap! Dersom DU, fordi noen tror – mer eller mindre berettiget, at du har greie på slikt, spør deg om en stein de har funnet er en meteoritt, så skal du hjelpe dem til å forstå likheten/nærheten til jordisk geologi, og hvorfor og hvordan, og du skal hjelpe dem til å forstå metode: regne ut spesifikk gravitasjon, påvise nikkel, slipe vindu og se etter kondruler og CAI`s…men først å fremst: lære dem at skråsikkerhet er barnslig og u-faglig! Alltid!

sign1

Endelig er målet nådd!

3

Det er mer enn et år siden siste blogginnlegg nå. Riktignok har det hele tiden blitt oppdatert på Facebook,men arbeidet med bloggen har ligget nede, – prioritert vekk, så å si, – til fordel for arbeidet med å gjøre utstillingen ferdig og komplett!

Nå er jeg endelig der! Nå i august er alle seksjonene ferdige, nettstedet er innholdsrikt og meningsgivende, – og det første målet er nådd: en unik referansesamling for meteoritikk!

2

Akondrittseksjonen er på plass. Seksjonen for «opplev selv – bokser» er på plass, og dette påfunnet med å samle og stille ut frimerker som er knyttet til meteoritikk er på plass!

Hele tiden er det besøk, og intet gleder meg mer! Bemerkelsesverdig er det også hvor varsome de besøkende er, med gjenstander og «papirer»!

Men; jeg oppdager EN ting: ( som jeg egentlig visst fra før..) – folk aner ingenting om dette feltet! De vet null og nix om hva dette handler om! Dermed er det også SÅ lett å vekke deres interesse, og samtalene i utstillingsrommene er mange, lange og interessante!

NÅ kan jeg etterhvert snevre aktivitetene inn mot det jeg har lyst til å drive mest med: kutte og slipe kondritter, for å «se hva jeg kan finne» !

Sånn som dette:

inexhib2

DET har også blitt en egen seksjon i utstillingen!

sign1

Arkivet begynner å finne sin form!

arkivisme

Denne sommeren ble i hovedsak avsatt til å arbeide fram et godt og «læringsvennlig» arkiv for meteorittutstillingen her på Gvammen stasjon. Ikke bare skulle alle objekter avbildes og dokumenteres, men det skulle også gjøres på en slik måte at en kan bygge inn mer og mer informasjon etterhvert!

Nå, pr. 11 juli er selve ryggraden på plass, og dermed en god del bilder. Riktignok mangler så godt som all tilknyttet informasjon enda, – men den er forutsatt å bli skrevet inn i løpet av høsten og vinteren, og fortsatt mangler registrering av omlag 100 objekter til…..

Men; slik ser dette ut så langt:

http://gvammen.net/samlingen/front.htm

Om noen skulle ha kommentarer og innspill, så tar jeg med stor glede i mot det!

sign1

Mens alle de andre er i Ensisheim….får en hjemmeværende, yrkesaktiv nøye seg med det beste!! Right?

When everyone else is in Ensisheim, a home-bound working man have to….well: have the best! Right?

01-dahra-group

9 nydelige meteoritter fra et strøfelt i Dahra skråningen i Marokko, har funnet veien til samlingen her på Gvammen stasjon!

b

Det er en «ren» kondritt, men legg merke til «spredningen» i kondrulstørrelse, fra helt små til nokså store.

metalmuch

Dessuten er dette uhyre metallrike steiner! Spesifik gravitasjon (tetthet) er 3,6 (!)

Nine great meteorites from a strew field in the Dahra Slops in Marroco have arrived here on Gvammen station! This is a clean chondrite, but notice the variation in chondrul sizes, – and: these stones are very rich on metal! Specific Gravity is 3,6.

0

Jeg tok noen bilder som viser noen karakteristikka:

I did some photos, showing some characteristics:

acd

metikon

sign1

Nja…det er liksom ikke helt som med vaser og sånt, da….

Well, you should not treat it the way you do with an old broken vase….should you?

gluedstone

Velmenende (?) nomader i den nord-vest Afrikanske ørken finner meteoritter der ute i det enorme ørkenområdet. De vet at det betyr verdier, at slike steiner kan selges til «vesten» med svært god fortjeneste, i valuta som teller mye!

Så er det kanskje naturlig da, at når de finner en stein – en meteoritt, som det har blitt slått av en bit av, – vel, så forsøker en å lime den biten på igjen……

Er nok ikke så lurt, det……..

Men litt artig er det jo å skaffe seg en slik!

People in NWA try to «deliver» what they think is a «good product» when they find meteorites, so ….some try to glue on broken parts…..

I got one such today….fun to have, – and then – after taking pictures of it, I separated it and «fixed» it…..

the-once-glued

Så bearbeider jeg den, og plutselig har en en svært interessant meteoritt i samlingen!

metikon

sign1

The Pretty one, and the Ugly…or?

fotoer

What a difference it can be! When one is doing pictures of meteorites! Some are SO photogenic; some seems to be so dull….

nwa-7896-main-1nwa-7896-main-2

The “handsome one” is NWA 7896, 4 gr. Diogenite of TKW 106 gr.

nwa-5996-main-1nwa-5996-main-2

…and the brown, dull (?) one is NWA 5996, 1,6 gr. Ureleite of TKW 452 gr., both small highlights in the collection……

metikon

sign1

Har du tenkt over hvor viktig dette med «linsene» – det optiske, egentlig er?

Have you thought about how important this with the «lenses» is ?

1nailstor

 

Det er ofte små ting, det en befatter seg med. Som meteorittsamler. Som slike «neglestore» – men jammen kostbare nok! – små skiver!

Astronomien befatter seg med det som er så uhyre langt unna. Begge deler; både det å kunne se det lille og nære, og det store og fjerne, er HELT avhengig av optikk! Avhengig av linsene!

There are often small things that one perceives. As a meteorite collector.
They are small, those slices, but expensive enough, right?
Astronomer see bodies so far away. Both being able to see what is small and close, and what is big and far away: is entirely dependent on optics! Depending on the lenses!
2photoinn

For ved hjelp av dem, kan jeg ta bilder. Bilder som opphever «det lille»s gyldighet, og lar meg se de detaljene som forteller så mye!

Because of them, I can take pictures. Images that revoke the validity of the «little» and let me see the details that tell you so much!

nwa-8366-main-1nwa-8366-main-2

cropped-metikon1.jpg

sign1